Doneaza 2%

Puteţi direcţiona 2% din impozitul pe venit către ASUNMB prin completarea formularului 230 (pentru veniturile provenind din salarii) sau 200 (pentru venituri din alte surse) şi să le depuneţi la administraţia financiară de care aparţineţi. Mai Mult »

Adera la ASUNMB

Dacă eşti student(ă) la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, dacă vrei să te implici în mişcarea studenţească, ... Mai Mult »

Camerata Regala

Un proiect fondat de ASUNMB şi Casa Regală a României Mai Mult »

 

Despre Noi

Asociaţia Studenţească a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti (ASUNMB) este o organizaţie studenţească non-profit, cu activitate civică şi sindicală, care reprezintă şi apără drepturile studenţilor din Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, dezvoltă proiecte şi activităţi profesionale şi sociale.

ASUNMB a luat fiinţă în toamna anului 2007 la iniţiativa unui grup de studenţi animaţi de dorinţa de a reprezenta şi promova studenţii Universităţii. In perioada 2007-2012 ASUNMB a fost membra a Uniunii Studenţilor din România (USR), iar in august 2012 ASUNMB a aderat la Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR).

ASUNMB este prima asociaţie studenţească înfiinţată într-o instituţie de învăţământ superior cu profil muzical din România.

ASUNMB este înfiinţată printr-o Sentinţă a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, din data de 21.09.2007, conform prevederilor articolului 969 din Codul Civil şi ale Decretului 31/1954. Denumirea oficială a Asociaţiei este Asociaţia Studenţească a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti (acronim – ASUNMB), potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii numărul 55036/23.08.2007, eliberată de către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe. ASUNMB este înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România sub numărul 7152/A/2007.

ASUNMB este persoană juridică de drept privat română, fara scop patrimonial şi îşi conduce activitatea în conformitate cu Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei, cu O.G. 29/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi cu legislaţia în vigoare în România.

ASUNMB este o organizaţie democratică şi independentă faţă de Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, faţă de orice autorităţi publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, culte religioase, instituţii de învăţământ, precum şi faţă de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea relaţii de colaborare, precum şi dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi faţă de orice chestiune de interes public.

Asociaţia se bazează pe principiile constituţionale ale pluralismului şi libertăţii de asociere. ASUNMB se constituie pe perioadă nelimitată şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Are sediu, cont bancar, ştampilă şi însemne proprii.

ASUNMB numără peste 500 de membri, fiind organismul reprezentativ al majorităţii studenţilor înscrişi la ambele facultăţi din cadrul Universităţii (Facultatea de Interpretare Muzicală şi Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală), fiind unica organizaţie studenţească înfiinţată legal şi recunoscută oficial din Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti.

Asociaţia este implicată decizional în repartizarea locurilor în Căminul Studenţesc al UNMB, în repartizarea burselor şi a taberelor, are reprezentanţi în Consiliile Facultăţilor şi în Senatul Universităţii etc. Numărul membrilor creşte constant, fiecare student având posibilitatea de a adera la ASUNMB.